TOETAJAD

Meie  toetajad :   
Klaverivabrik  Estonia              
FinEst  Steel
Tööstus  OÜ

Livonia Travels & Events

PVX  AS  kauplus Muusik Pärnus  toetas  meid  2010. aastal kahe  digiklaveri   YAMAHA  YDP-S30  ostmisel.