VASTUVÕTT

Kooli astumiseks peab kandidaat läbima musikaalsuskatsed, kus kontrollitakse
  • kuulmist
  • viisipidamist
  • muusikalist mälu
  • rütmitunnet
  • harmooniataju
Katsete  põhjal otsustatakse, kas laps vajab lisaõpet ka ettevalmistusklassis.

Koolis saavad pilli õppida  või juba varem õpitut  meelde tuletada  ka täiskasvanud. Nemad saavad õppima asuda katseteta.

Katsete toimumise ajad  vaata  UUDISED.