Koolist

SINDI MUUSIKAKOOL ON ÕPPEASUTUS, KUS KESKSEL KOHAL ON ÕPILANE OMA UNISTUSTE, VAJADUSTE NING VÕIMALUSTEGA.

ÕPETAJATE MOTOKS ON: "MÄNGIV ÕPETAJA ON PAREM , KUI RÄÄKIV ÕPETAJA"Muusikakool tegutseb Sindi linnas juba 1988 aastast alates.10 aastat tegutseti Pärnu Muusikakooli Sindi filiaalina, ning 1998 aastast alates iseseisva - Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakoolina.

Algusaastatel oli meie koolis võimalik õppida vaid koorilaulu erialal, samuti töötas esimestel aastatel koolis vaid 2 õpetajat ning õpilasi oli umbes 15. Esimeseks õpetajaks oli Helle Salumäe, kes töötab koolis tänase päevani.

1998. aastaks oli mõte Sindi linna oma muusikakoolist küpseks saanud ja see meeldis nii linna juhtidele, kui ka õpetajatele. Muusikakooli tarvis remonditi mõned ruumid Sindi Gümnaasiumist ning saanud koolitusloa Haridusministeeriumilt, võiski töö iseseisvas Sindi Muusikakoolis alata.

Oma nime sai kool Karl Rammilt, keda kõige enam tuntakse vast laulu „Õrn ööbik“ autorina. Ramm oli oma eluajal aktiivselt tegutsev Sindi linna muusikaelus, luues siia mitmeid koore ja töötades muusikaõpetajana. Samuti asutas ta Sinti Eesti esimese poiste puhkpilliorkestri.


Aastate jooksul on osad meie kooli lõpetajatest läinud muusikat edasi õppima. Eredamateks näideteks on esimese lennu lõpetajad Tiia Toodu ning Egle Kull. Hilisematest  lõpetajatest   Virgo Vellend ning  Ivo Rosenberg., Hanna Kivila, Karl Kobin


Tänasel päeval saab meie koolis õppida klaverit, viiulit, rahvamuusika viiulit, akordionit, kannelt, flööti, plokkflööti,  tśellot, kitarri (nii klassikalist, kui ka elektri - ning baskitarri). Lisaks saab osaleda erinevates ansamblites ja laulustuudios.

Õpetöö toimub kolme erineva õppekava kaudu: süvaõpe, tavaõpe, vabaõpe.

Samuti töötab muusikakoolis eelkool.

2017/2018. õppeaastal õpib meie koolis 83 õpilast.

.